Řeznictví Lukáš Gebauer 

Uzeniny s tradicí už od roku 1998. 

Projekt

Radostně oznamujeme, že realizujeme svůj nový projekt s podporou Místní akční skupiny Opavsko z.s.

Projekt s názvem: „Pořízení šokového zchlazovače“ se stal součástí realizace místní rozvojové strategie MAS Opavsko na roky 2014-2020 s názvem "Opavsku to oMAStíme“.

S podporou EU, jmenovitě Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020, jsme pořídili technologické zařízení k úpravě masných výrobků - šokový zchlazovač, který slouží ke srážení teploty zpracovávaných horkých masných výrobků, čímž se značně podpořila výkonnost našeho zpracovatelského podniku.

Projekt má neutrální vliv na životní prostředí.

Více informací o podpoře a činnosti MAS Opavsko naleznete na www.masopavsko.cz