Řeznictví Lukáš Gebauer 

Uzeniny s tradicí už od roku 1998. 

Projekt

Záleží nám na vzdělávání našich zaměstnanců,
proto jsme se zapojili do vzdělávacího programu
v rámci projektu EU. 

Registrační číslo projektu:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013221

Název projektu:
Řeznictví Lukáš Gebauer  s.r.o. - vzdělávání zaměstnanců II.

Informace o projektu:
Firma ŘEZNICTVÍ LUKÁŠ GEBAUER s.r.o. pro své zaměstnance připravila tento projekt, který řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovednosti a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců a potřebami zaměstnavatele.

Projekt poběží 24 měsíců, po tuto dobu bude probíhat školení v oblasti měkké a manažerské dovednosti. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků. Výstupem projektu bude 21 podpořených osob z nichž 2 budou ve věku nad 54+ let.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.